Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 14.02.2020 03:21 SEČ


Základní údaje
Kód: MDST0
Identifikace ISKO: 1886
Lokalita: Dolní Studénky
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 11 PM10 [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 V [vanad] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Cr [chrom] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Fe [železo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Co [kobalt] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Zn [zinek] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Se [selen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
1 1 11 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.07.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz