Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:30 SELČ


Základní údaje
Kód: MBUPA
Identifikace ISKO: 1077
Lokalita: Brodek u Přerova
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Velmi dobrá otevřená lokalita v areálu objektu vodárny.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 02.03.1994 12.12.2000
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 02.03.1994 12.12.2000
1 1 0 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 02.03.1994 12.12.2000
1 1 0 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 02.03.1994 12.12.2000
1 1 0 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.08.1996 12.12.2000
1 1 0 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 22.10.1995 12.12.2000
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 02.03.1994 21.10.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz