Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:28 SELČ


Základní údaje
Kód: KKVOT
Identifikace ISKO: 483
Lokalita: Karlovy Vary-OHS
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v SPM
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
V trávníku v nemocnici v Karlových Varech, mezi vzdálenější zástavbou.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.09.1996
1 1 0 Ni [nikl] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.09.1996
1 1 0 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d/1M 01.01.1996 01.09.1996
1 1 0 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.09.1996
1 1 0 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.09.1996
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Karlových Varech
Bezručova 8
36021 Karlovy Vary
Tel.: 353339337
 
E-mail: ludek.mares@zukv.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Karlových Varech
Bezručova 8
36021 Karlovy Vary
Tel.: 353339331
 
E-mail: janakotkova@zukv.cz