Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:29 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSM
Identifikace ISKO: 916
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: GAW, EMEP, Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 1.1.95 odběr všech škodlivin skleněným komínem na střeše kontejneru. Od 1.4.1997 pro filtry odběrové zařízení v budce, odběr pod venkovním krytem. Hg měřeno laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. U škodlivin SO2, SO4, SNO3 a SNH4 je ukončení všech odběrů s přístrojem 3 (regulovaných), a zahájení odběrů s přístrojem 2 (neregulovaných) takto: 0 - (hlavní) - od 3.11.2006 1 - (paralelní) - od 29.6.2005 U škodlivin Ca2+, K+, Mg2+ a Na+ je do 15.6.2015 regulovaný odběr v PM10. Od 16.6.2015 je regulovaný odběr v PM2,5.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 2 SO2 [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 N A A A N A 1d 01.01.2000
1 1 2 SO2 [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 1 N A A A N A 1d 01.01.2004
1 1 2 SO4 2- [síranové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 N A A A N A 1d 01.01.2003
1 1 2 SO4 2- [síranové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 1 N A A A N A 1d 01.01.2004
2 2 7 Ca2+ [vápenaté ionty] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.07.2011
2 2 7 K+ [draselné ionty] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.07.2011
2 2 7 Mg2+ [hořečnaté ionty] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.07.2011
2 2 7 Na+ [sodné ionty] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.07.2011
1 1 2 SNO3 [suma dusičnanových iontů] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 N A A A N A 1d 01.01.2002
1 1 2 SNO3 [suma dusičnanových iontů] - IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 1 N A A A N A 1d 01.01.2005
1 1 3 SNH4 [suma amonných iontů] - SMA-BERTH [Spektrofotometrie, SMA-BERTH] µg/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d 01.03.2018
1 1 3 SNH4 [suma amonných iontů] - SMA-BERTH [Spektrofotometrie, SMA-BERTH] µg/m3 Ano Ne 1 A A A A N A 1d 01.03.2018
1 3 2 SO2 [oxid siřičitý] - THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 03.01.1985 30.06.2000
3 4 5 NO2 [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1994 31.10.2012
1 3 5 NOx [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.1993
1 3 0 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.1992 31.03.1994
1 3 2 SO4 2- [síranové ionty] - THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 03.01.1985 31.12.1998
1 3 0 HNO3 [kyselina dusičná] - GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
1 3 0 NO3 - [dusičnanové ionty] - GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
1 3 0 NH4 + [amonné ionty ] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
1 3 2 NH3 [amoniak] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
2 2 6 Ca2+ [vápenaté ionty] - IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
2 2 6 K+ [draselné ionty] - IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
2 2 6 Mg2+ [hořečnaté ionty] - IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
2 2 6 Na+ [sodné ionty] - IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.07.2010 04.07.2011
1 1 2 SNH4 [suma amonných iontů] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ano Ne 1 A A A A N A 1d 01.01.2007 31.01.2018
1 1 2 SNH4 [suma amonných iontů] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 1d 01.01.2002 28.02.2018
2 2 0 Hg0 [plynná rtuť] - AMA [Atomová absopční spektrofotometrie AMA na stanovení Hg] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.09.2006 30.04.2013
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 9/336
190 00 Praha 9
Tel.:
 
E-mail:
Laboratoř č. 3 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 033 491
 
E-mail: nada.melichova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ-Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565301052
 
E-mail: jaroslav.pekarek@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
 
E-mail:
Dodavatel dat č. 4 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz