Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 29.04.2020 04:22 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKOK
Identifikace ISKO: 643
Lokalita: Hradec Králové-observatoř
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, IRIS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 96 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.01.2005
1 1 1 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.03.1992 31.03.2003
1 1 5 NOx [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 31.12.2002
1 1 0 O3 [ozon] - EHMR [Ehmertova metoda] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.1957 31.12.1969
1 1 22 O3 [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 23.05.1995 31.12.2004
1 1 2 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 20.01.1997 31.12.2002
1 1 119 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 07.02.2017
1 1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 119 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 07.02.2017
1 1 119 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 07.02.2017
1 1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 119 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 07.02.2017
1 1 119 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 07.02.2017
1 1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 119 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 07.02.2017
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz