Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:32 SELČ


Základní údaje
Kód: EUOPA
Identifikace ISKO: 1117
Lokalita: Ústí n.Orl.-Podměstí
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Poblíž trafostanice a parkoviště na sídlišti Podměstí.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO2 [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 0 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 0 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 0 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 0 PM10 [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 15.11.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Jana+Jos. Kovářů 1412
562 06 Ústí n. Orlicí
Tel.: 461 573 858
 
E-mail: jana.habalova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sidlem v Ústi n/L, Centrum hyg. laboratoří
Jana+Jos. Kovářů 1412
562 06 Ústí n. Orlicí
Tel.: 461 573 858
 
E-mail: jana.habalova@zuova.cz