Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.01.2020 03:22 SEČ


Základní údaje
Kód: EMTRD
Identifikace ISKO: 1599
Lokalita: Moravská Třebová
Typ měřicího programu: Měření pasivními dosimetry a aktivními samplery
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komárek.chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kryt pasivního dozimetru
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 4 SO2 [oxid siřičitý] PD [Pasivní dosimetr] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d 23.09.2003 29.06.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz