Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.01.2020 03:22 SEČ


Základní údaje
Kód: EMTRA
Identifikace ISKO: 1949
Lokalita: Moravská Třebová
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2013 10.08.2015
1 1 18 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2013 10.08.2015
1 1 18 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2013 10.08.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz