Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 29.04.2020 04:22 SELČ


Základní údaje
Kód: BHOD0
Identifikace ISKO: 1672
Lokalita: Hodonín
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Gorkého 6
602 00 Brno
Tel.: 543 423 344
 
E-mail: david.marek@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna v areálu dětského domova v Jarošově ulici č.1. Je ze tří stran obklopena budovou zástavbou, na západní stranu má průhled do parku.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Cr [chrom] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 14d 01.01.2003
1 1 0 Mn [mangan] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 14d 01.01.2003
1 1 0 Ni [nikl] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 14d 01.01.2003
1 1 0 As [arsen] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 14d 01.01.2003
1 1 0 Cd [kadmium] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 14d 01.01.2003
1 1 0 Pb [olovo] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 A A A A N A 14d 01.01.2003
2 2 0 Cr [chrom] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 2 0 Cr [chrom] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 2 0 Ni [nikl] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 2 0 Ni [nikl] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 2 0 Zn [zinek] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.1998 31.12.1999
2 2 0 Zn [zinek] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1996 31.12.1997
2 2 0 As [arsen] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 2 0 As [arsen] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 2 0 Cd [kadmium] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 2 0 Cd [kadmium] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1997 31.12.1997
2 2 0 Pb [olovo] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.1998 31.12.2002
2 2 0 Pb [olovo] - PLRG [polarografie] ng/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1997 31.12.1997
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Brně-Centrum Jih
Plucárna 1a
69527 Hodonín
Tel.: 518398654
 
E-mail: eva.michenkova@zubrno.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Grokého 6
602 00 Brno
Tel.: 543 423 349
 
E-mail: martina.smetanova@zuova.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Brně-Centrum Jih
Plucárna 1a
69527 Hodonín
Tel.: 518398654
 
E-mail: eva.michenkova@zubrno.cz