Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.11.2018 03:29 SEČ


Základní údaje
Kód: BBMAA
Identifikace ISKO: 1639
Lokalita: Brno-Arboretum
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
Statutární město Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Tel.: 542 173 331
Fax:.: 542 173 396
E-mail: halm.vladimir@brno.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.07.2013
1 1 94 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.07.2013
1 1 94 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.07.2013
1 1 25 PM10 [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 27.10.2012
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 10min 27.10.2012
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N N N N N 10min 27.10.2012
1 1 86 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
1 1 86 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 SUEZ Využití zdrojů a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 542 174 406, 602712289
Fax:.: 542 174 406
E-mail: radek.jordan@suez.com
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Statutární město Brno
Kounicova 67
601 67 Brno
Tel.: 542 174 558
Fax:.: 542 174 509
E-mail: kronovet.radek@brno.cz