Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.05.2019 04:30 SELČ


Základní údaje
Kód: ASROA
Identifikace ISKO: 2140
Lokalita: Praha 10-Šrobárova
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Od 1.8.2018 se na základě smlouvy se ZÚ Ústí n. Labem stává dodavatelem dat ČHMÚ.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2016
1 1 0 NO2 [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2016
1 1 0 NOx [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.01.2016
1 1 0 PM1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
1 1 0 PM2,5 [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
1 1 0 PM10 [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.08.2016
1 2 0 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 0 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 0 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 0 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 0 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 2 0 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz