Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 31.01.2020 03:25 SEČ


Základní údaje
Kód: ARERK
Identifikace ISKO: 629
Lokalita: Praha 5-Řeporyje
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 7 PM10 [částice PM10] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 A N N N N N 1d 21.01.2004
2 2 0 SO2 [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 31.01.2004
2 2 0 NO2 [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.2005 31.12.2015
2 2 0 NOx [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.10.1988 31.12.2003
2 2 57 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.03.2001 31.12.2009
2 2 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
40002 Ustí nad Labem
Tel.: 477 751 230
 
E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ústi n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
 
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Usti n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
 
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz