Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 18.05.2019 04:27 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: THAT
Název: Hať
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav, Moravskoslezký kraj
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Obec (ZÚJ): Hať
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
Lipová
747 16 Hať
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 56´ 23.336" sš 18° 16´ 35.938" vd
Nadmořská výška: 207 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V areélu čističky odpadních vod na východním okraji obce u hraničního přechodu. Měření dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive THATM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2016 Datum zániku:31.12.2016

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality