Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 06.03.2020 03:22 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: MNMA
Název: Nový Malín
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/-/RA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny:
EOI - charakteristika zóny: obytná;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 57´ 20.630" sš 17° 0´ 34.875" vd
Nadmořská výška: 321 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Vedle studny.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active MNMAM Manuální měřicí program
active MNMAP Měření PAHs
active MNMA0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2020 Datum zániku:

Mapa umístění lokality