Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 25.05.2018 04:23 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LTAS
Název: Tanvald-školka
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 44´ 18.472" sš 15° 18´ 10.462" vd
Nadmořská výška: 510 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Vzorkovač je umístěn na zahradě u mateřské školy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active LTASM Manuální měřicí program
active LTAS0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2012 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality