Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 18.05.2019 04:27 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LHPO
Název: Horní Police
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Obec (ZÚJ): Horní Police
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

471 06 Horní Police 2
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 42´ 29.117" sš 14° 24´ 11.998" vd
Nadmořská výška: 275 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Mírně zvlněný terén, ZŠ - školní zahrada. Nový typ měřící budky.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LHPOM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.10.1996 Datum zániku:31.12.2012

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality