Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Přehled aktuálního počtu lokalit v krajích podle vlastníka lokalit

Aktualizováno: 11.07.2020 04:29 SELČ

Vlastník lokality
Amt der NÖ Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
AOL Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Českomorav Českomoravský cement a.s.
ČEZ ČEZ a.s.
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ,MSK Český hydrometeorologický ústav, Moravskoslezký kraj
GIOS Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
HEL Cheb Hygienické a ekologické laboratoře Cheb
Letiště Pr Letiště Praha a.s.
LfULG Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
MHRA Město Hranice
MOTRO Město Otrokovice
MPl Město Plzeň
MSTE Město Štětí
MSW Magistrat der Stadt Wien
MŠUM Město Šumperk
MZLl Město Zlín
OLOŠ Obec Loštice
ONOS Obec Nošovice
Sev.en EC, Sev.en EC, a.s.
SMBrno Statutární město Brno
SMTř. Statutární městoTřinec
Stř.kraj Středočeský kraj
ÚVGZ AV ČR Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
VČs Vápenka Čertovy schody, a.s.
ZÚ, MSK ZÚ, MSK
ZÚ, SMHa ZÚ, SMHa
ZÚ, SMOva ZÚ, Statutární město Ostrava
ZÚ Ústí nL Zdravotní ústav Ústí n/L
ZÚ-Ostrava Zdravotní ústav Ostrava
ZÚUstí/SZÚ Zdravotní ústav Ústí n/L/Státní zdravotní ústav