Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 25.02.2020 04:36 SEČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 1 145,6 94,6
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 BBMKA Brno-Zvonařka SMBrno Statutární město Brno 10 136,1 100,0
2 BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno Statutární město Brno 8 67,8 100,0
3 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 8 59,7 98,6
4 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 7 84,3 100,0
5 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 6 78,7 95,1
6 BHODA Hodonín ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 6 71,2 92,4
7 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 5 102,9 99,3
8 BBNAA Brno-Masná ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 5 69,2 99,8
9 TKAOK Karviná-ZÚ ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 4 156,0 71,9
10 MLOSA Loštice OLOŠ ENVItech Bohemia s.r.o. 4 68,8 100,0
11 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 4 59,8 99,1
12 TNSVA Nošovice ONOS ENVItech Bohemia s.r.o. 4 58,2 97,0
13 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 3 82,5 100,0
14 BMOCA Sivice Českomorav Českomoravský cement a.s. 3 65,3 95,1
15 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 2 63,3 100,0
16 BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno Statutární město Brno 2 57,5 100,0
17 TOPDA Ostrava-Poruba, DD ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 2 53,6 98,5
18 HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 2 52,3 90,9
19 JZNZA Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava 1 57,0 99,6
20 THAOA Havířov ZÚ, SMHa ZÚ-Ostrava 1 54,8 99,3
21 ZOTMA Otrokovice-město MOTRO ENVItech Bohemia s.r.o. 1 54,2 100,0
22 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 1 50,1 99,8