Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 31.03.2020 05:30 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 1 145,6 93,9
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 BBMKA Brno-Zvonařka SMBrno Statutární město Brno 19 136,1 100,0
2 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 14 87,5 100,0
3 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 14 79,3 97,3
4 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 13 83,2 94,3
5 BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno Statutární město Brno 12 94,1 100,0
6 TNSVA Nošovice ONOS ENVItech Bohemia s.r.o. 9 65,2 98,1
7 TKAOK Karviná-ZÚ ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 8 156,0 81,5
8 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 8 102,9 96,5
9 BHODA Hodonín ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 8 92,8 94,1
10 BBNAA Brno-Masná ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 7 102,9 97,8
11 TOPDA Ostrava-Poruba, DD ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 6 76,8 97,7
12 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 6 72,4 99,4
13 MLOSA Loštice OLOŠ ENVItech Bohemia s.r.o. 6 68,8 100,0
14 BMOCA Sivice Českomorav Českomoravský cement a.s. 5 72,0 97,0
15 HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 5 65,0 94,4
16 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 4 82,5 100,0
17 THAOA Havířov ZÚ, SMHa ZÚ-Ostrava 4 64,6 98,3
18 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 4 63,8 100,0
19 BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno Statutární město Brno 3 57,5 100,0
20 ZOTMA Otrokovice-město MOTRO ENVItech Bohemia s.r.o. 3 57,4 100,0
21 JJIZA Jihlava-Znojemská ZÚ-Ostrava ZÚ Ostrava, prac. Jihlava 2 92,0 97,9
22 JPEMA Pelhřimov ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava 2 83,2 98,8
23 JZNZA Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava 2 57,0 95,1
24 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 2 51,3 98,7
25 UKOSA Kostomlaty pod Mileš. ČEZ ORGREZ,a.s. 1 76,5 34,1
26 MOLSA Olomouc-Šmeralova ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL 1 68,0 98,7
27 UMLAA Milá ČEZ ORGREZ,a.s. 1 50,9 33,8