Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 17.01.2020 04:08 SEČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 BBMKA Brno-Zvonařka SMBrno Statutární město Brno 7 136,1 100,0
2 BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno Statutární město Brno 7 67,8 100,0
3 BHODA Hodonín ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 6 71,2 100,0
4 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 5 84,3 100,0
5 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 5 59,7 95,3
6 MLOSA Loštice OLOŠ ENVItech Bohemia s.r.o. 4 68,8 100,0
7 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 4 66,4 95,9
8 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 4 52,3 100,0
9 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 3 82,5 100,0
10 BBNAA Brno-Masná ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava 3 69,2 100,0
11 BMOCA Sivice Českomorav Českomoravský cement a.s. 3 65,3 95,6
12 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 3 59,8 96,9
13 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 2 63,3 100,0
14 BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno Statutární město Brno 2 57,5 100,0
15 HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 2 52,3 100,0
16 TNSVA Nošovice ONOS ENVItech Bohemia s.r.o. 1 57,1 100,0
17 JZNZA Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava 1 57,0 99,0
18 ZOTMA Otrokovice-město MOTRO ENVItech Bohemia s.r.o. 1 54,2 100,0