Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMSA
Lokalita: Brno-Svatoplukova
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2020 00:00 54,0
2 03.01.2020 00:00 55,6
3 07.01.2020 00:00 60,8
4 08.01.2020 00:00 50,6
5 09.01.2020 00:00 57,3
6 10.01.2020 00:00 67,8
7 16.01.2020 00:00 58,3
8 17.02.2020 00:00 50,1