Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMKA
Lokalita: Brno-Zvonařka
Pořadí Datum Hodnota
1 03.01.2020 00:00 95,3
2 07.01.2020 00:00 58,7
3 08.01.2020 00:00 54,5
4 09.01.2020 00:00 54,5
5 10.01.2020 00:00 136,1
6 11.01.2020 00:00 67,3
7 16.01.2020 00:00 61,0
8 23.01.2020 00:00 58,8
9 27.01.2020 00:00 75,1
10 17.02.2020 00:00 87,1