Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MHRA
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: MPHRA
Lokalita: Hranice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 84,3
2 07.01.2020 00:00 54,4
3 08.01.2020 00:00 50,1
4 10.01.2020 00:00 66,2
5 16.01.2020 00:00 60,5
6 17.01.2020 00:00 60,1
7 23.01.2020 00:00 52,6