Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MZLl
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: ZZZSA
Lokalita: Zlín - ZŠ Kvítkova
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 55,1
2 02.01.2020 00:00 53,3
3 03.01.2020 00:00 59,7
4 07.01.2020 00:00 50,5
5 08.01.2020 00:00 53,5
6 16.01.2020 00:00 52,0
7 17.01.2020 00:00 58,6
8 23.01.2020 00:00 50,1