Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ-Ostrava
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: BHODA
Lokalita: Hodonín
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 55,2
2 02.01.2020 00:00 54,2
3 03.01.2020 00:00 58,2
4 09.01.2020 00:00 52,7
5 10.01.2020 00:00 71,2
6 16.01.2020 00:00 61,6