Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 20.05.2020 05:32 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMAA
Lokalita: Brno-Arboretum
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 65,6
2 22.01.2019 00:00 93,1
3 23.01.2019 00:00 85,4
4 28.01.2019 00:00 56,9
5 08.02.2019 00:00 50,4
6 17.02.2019 00:00 54,3
7 18.02.2019 00:00 65,8
8 19.02.2019 00:00 74,5
9 03.04.2019 00:00 52,6
10 23.10.2019 00:00 55,6
11 24.10.2019 00:00 59,2