Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČEZ
Dodavatel dat: ORGREZ,a.s.
Kód měřicího programu: UDROA
Lokalita: Droužkovice
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 72,4
2 23.01.2019 00:00 61,0
3 24.01.2019 00:00 54,0
4 25.01.2019 00:00 50,3
5 02.02.2019 00:00 52,3
6 18.02.2019 00:00 59,4
7 23.10.2019 00:00 55,6
8 24.10.2019 00:00 65,8