Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ, SMOva
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TOREK
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Pořadí Datum Hodnota
1 07.01.2019 00:00 50,6
2 10.01.2019 00:00 77,1
3 11.01.2019 00:00 50,3
4 19.01.2019 00:00 64,3
5 20.01.2019 00:00 187,7
6 21.01.2019 00:00 166,7
7 22.01.2019 00:00 133,0
8 23.01.2019 00:00 73,3
9 25.01.2019 00:00 61,3
10 26.01.2019 00:00 56,8
11 28.01.2019 00:00 50,3
12 30.01.2019 00:00 76,4
13 31.01.2019 00:00 73,5
14 05.02.2019 00:00 53,8
15 06.02.2019 00:00 59,0
16 07.02.2019 00:00 56,3
17 08.02.2019 00:00 51,0
18 15.02.2019 00:00 52,5
19 16.02.2019 00:00 73,0
20 17.02.2019 00:00 70,6
21 18.02.2019 00:00 70,9
22 19.02.2019 00:00 87,0
23 20.02.2019 00:00 50,4
24 21.02.2019 00:00 55,3
25 23.02.2019 00:00 59,4
26 24.02.2019 00:00 69,2
27 25.02.2019 00:00 86,5
28 26.02.2019 00:00 77,0
29 28.02.2019 00:00 58,1
30 01.03.2019 00:00 72,4
31 02.03.2019 00:00 74,6
32 21.03.2019 00:00 58,1
33 22.03.2019 00:00 64,1
34 23.03.2019 00:00 71,6
35 08.04.2019 00:00 54,5
36 09.04.2019 00:00 63,5
37 13.04.2019 00:00 59,8
38 18.04.2019 00:00 51,6
39 19.04.2019 00:00 58,0
40 26.04.2019 00:00 54,1
41 24.09.2019 00:00 56,0
42 25.09.2019 00:00 52,6
43 13.10.2019 00:00 50,6
44 23.10.2019 00:00 81,5
45 24.10.2019 00:00 50,6
46 25.10.2019 00:00 73,0
47 26.10.2019 00:00 61,9
48 31.10.2019 00:00 70,9
49 01.11.2019 00:00 54,8
50 20.11.2019 00:00 62,9
51 25.11.2019 00:00 78,5
52 26.11.2019 00:00 58,9
53 01.12.2019 00:00 50,7
54 04.12.2019 00:00 54,6
55 11.12.2019 00:00 79,5
56 12.12.2019 00:00 71,4
57 16.12.2019 00:00 62,6
58 17.12.2019 00:00 72,9
59 18.12.2019 00:00 67,4
60 19.12.2019 00:00 54,5
61 30.12.2019 00:00 54,9
62 31.12.2019 00:00 51,5