Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ, SMOva
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TOMHK
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 156,2
2 21.01.2019 00:00 144,2
3 22.01.2019 00:00 109,1
4 23.01.2019 00:00 62,8
5 19.02.2019 00:00 56,4
6 23.03.2019 00:00 50,7
7 03.04.2019 00:00 53,1
8 04.04.2019 00:00 57,2
9 05.04.2019 00:00 53,3
10 08.04.2019 00:00 50,6
11 09.04.2019 00:00 51,5
12 25.04.2019 00:00 52,5
13 26.04.2019 00:00 73,7
14 09.07.2019 00:00 70,6
15 10.07.2019 00:00 63,9
16 15.07.2019 00:00 52,7
17 25.10.2019 00:00 51,3
18 31.10.2019 00:00 52,0
19 25.11.2019 00:00 58,8