Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 20.05.2020 05:32 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMVA
Lokalita: Brno-Výstaviště
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 65,8
2 22.01.2019 00:00 78,8
3 23.01.2019 00:00 78,5
4 17.02.2019 00:00 50,9
5 18.02.2019 00:00 63,1
6 19.02.2019 00:00 60,9
7 23.10.2019 00:00 50,2
8 24.10.2019 00:00 56,0