Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMLA
Lokalita: Brno-Lány
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 72,6
2 22.01.2019 00:00 89,5
3 28.01.2019 00:00 63,8
4 08.02.2019 00:00 52,3
5 09.02.2019 00:00 57,0
6 10.02.2019 00:00 53,2
7 17.02.2019 00:00 67,0
8 18.02.2019 00:00 79,4
9 19.02.2019 00:00 61,7
10 03.04.2019 00:00 65,3
11 10.04.2019 00:00 50,0
12 23.10.2019 00:00 64,5
13 24.10.2019 00:00 66,6
14 25.10.2019 00:00 57,0
15 26.10.2019 00:00 59,5
16 27.10.2019 00:00 55,4
17 17.12.2019 00:00 51,3