Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: HEL Cheb
Dodavatel dat: Hygienické a ekologické lab. s.r.o.
Kód měřicího programu: KCHEM
Lokalita: Cheb-ESKA
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2019 00:00 57,0
2 24.01.2019 00:00 63,0
3 18.02.2019 00:00 57,0
4 23.03.2019 00:00 57,0
5 09.04.2019 00:00 54,0