Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMSA
Lokalita: Brno-Svatoplukova
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 76,6
2 22.01.2019 00:00 92,4
3 23.01.2019 00:00 87,7
4 24.01.2019 00:00 69,6
5 25.01.2019 00:00 55,9
6 26.01.2019 00:00 57,2
7 28.01.2019 00:00 73,7
8 06.02.2019 00:00 50,1
9 08.02.2019 00:00 62,0
10 09.02.2019 00:00 54,9
11 10.02.2019 00:00 50,1
12 16.02.2019 00:00 51,5
13 17.02.2019 00:00 61,2
14 18.02.2019 00:00 78,3
15 19.02.2019 00:00 87,5
16 25.02.2019 00:00 61,6
17 27.02.2019 00:00 58,9
18 28.02.2019 00:00 64,7
19 22.03.2019 00:00 52,0
20 03.04.2019 00:00 60,1
21 23.10.2019 00:00 72,8
22 24.10.2019 00:00 74,5
23 25.10.2019 00:00 62,1
24 26.10.2019 00:00 50,6
25 27.10.2019 00:00 50,8
26 12.12.2019 00:00 53,7
27 17.12.2019 00:00 52,0
28 18.12.2019 00:00 51,7
29 31.12.2019 00:00 59,0