Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Kód měřicího programu: SKLCM
Lokalita: Kladno-Vrapice
Pořadí Datum Hodnota
1 22.03.2019 00:00 60,3
2 26.03.2019 00:00 145,3
3 27.03.2019 00:00 58,0
4 28.03.2019 00:00 209,0
5 05.04.2019 00:00 89,0
6 02.05.2019 00:00 52,6