Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ, SMOva
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TOPDA
Lokalita: Ostrava-Poruba, DD
Pořadí Datum Hodnota
1 24.09.2019 00:00 60,7
2 23.10.2019 00:00 59,4
3 25.10.2019 00:00 56,0
4 31.10.2019 00:00 73,8
5 25.11.2019 00:00 78,8