Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MHRA
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: MPHRA
Lokalita: Hranice
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 81,6
2 21.01.2019 00:00 118,3
3 22.01.2019 00:00 104,9
4 23.01.2019 00:00 97,9
5 25.01.2019 00:00 50,3
6 30.01.2019 00:00 93,3
7 31.01.2019 00:00 92,9
8 06.02.2019 00:00 92,2
9 07.02.2019 00:00 70,3
10 08.02.2019 00:00 63,1
11 09.02.2019 00:00 62,6
12 16.02.2019 00:00 62,4
13 17.02.2019 00:00 82,8
14 18.02.2019 00:00 92,3
15 19.02.2019 00:00 83,7
16 24.02.2019 00:00 56,3
17 25.02.2019 00:00 98,2
18 26.02.2019 00:00 64,2
19 27.02.2019 00:00 62,8
20 02.03.2019 00:00 71,8
21 23.03.2019 00:00 67,1
22 24.09.2019 00:00 52,1
23 23.10.2019 00:00 58,2
24 24.10.2019 00:00 64,2
25 25.10.2019 00:00 77,0
26 31.10.2019 00:00 54,2
27 25.11.2019 00:00 50,7
28 11.12.2019 00:00 53,5
29 17.12.2019 00:00 53,1
30 18.12.2019 00:00 60,0
31 31.12.2019 00:00 58,4