Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: OLOŠ
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: MLOSA
Lokalita: Loštice
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 59,6
2 22.01.2019 00:00 80,1
3 23.01.2019 00:00 70,1
4 26.01.2019 00:00 56,4
5 27.01.2019 00:00 67,5
6 28.01.2019 00:00 66,8
7 30.01.2019 00:00 57,9
8 31.01.2019 00:00 96,7
9 01.02.2019 00:00 65,6
10 07.02.2019 00:00 59,5
11 08.02.2019 00:00 92,4
12 09.02.2019 00:00 68,2
13 10.02.2019 00:00 55,4
14 16.02.2019 00:00 58,2
15 17.02.2019 00:00 73,2
16 18.02.2019 00:00 83,7
17 19.02.2019 00:00 81,1
18 25.02.2019 00:00 64,4
19 28.02.2019 00:00 63,3
20 03.04.2019 00:00 61,9
21 23.10.2019 00:00 54,1
22 24.10.2019 00:00 70,8
23 25.10.2019 00:00 50,5
24 01.12.2019 00:00 56,3
25 04.12.2019 00:00 51,9
26 11.12.2019 00:00 50,9
27 12.12.2019 00:00 61,8