Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ONOS
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: TNSVA
Lokalita: Nošovice
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 67,7
2 20.01.2019 00:00 112,3
3 21.01.2019 00:00 111,7
4 22.01.2019 00:00 72,0
5 23.01.2019 00:00 128,9
6 25.01.2019 00:00 56,9
7 30.01.2019 00:00 56,0
8 31.01.2019 00:00 52,7
9 26.02.2019 00:00 58,1
10 23.10.2019 00:00 54,9
11 20.11.2019 00:00 55,2
12 21.11.2019 00:00 52,1