Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ, SMHa
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: THAOA
Lokalita: Havířov
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 56,5
2 20.01.2019 00:00 160,3
3 21.01.2019 00:00 154,5
4 22.01.2019 00:00 124,0
5 23.01.2019 00:00 73,8
6 25.01.2019 00:00 52,8
7 30.01.2019 00:00 51,3
8 31.01.2019 00:00 51,9
9 18.02.2019 00:00 50,0
10 19.02.2019 00:00 52,8
11 09.04.2019 00:00 58,5
12 26.04.2019 00:00 61,5
13 23.10.2019 00:00 50,3
14 24.10.2019 00:00 51,3
15 25.10.2019 00:00 63,1
16 31.10.2019 00:00 53,2
17 20.11.2019 00:00 54,5
18 25.11.2019 00:00 68,8
19 26.11.2019 00:00 51,8