Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ, MSK
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TVRTA
Lokalita: Vratimov
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 135,3
2 21.01.2019 00:00 132,8
3 22.01.2019 00:00 104,5
4 23.01.2019 00:00 64,9
5 09.04.2019 00:00 62,5
6 19.04.2019 00:00 51,3
7 26.04.2019 00:00 60,6
8 23.10.2019 00:00 54,2
9 25.10.2019 00:00 54,8
10 31.10.2019 00:00 59,7
11 20.11.2019 00:00 57,5
12 25.11.2019 00:00 60,4