Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MŠUM
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: MSMSA
Lokalita: Šumperk - 5.ZŠ
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 74,3
2 23.01.2019 00:00 75,3
3 26.01.2019 00:00 56,3
4 28.01.2019 00:00 60,8
5 08.02.2019 00:00 78,5
6 18.02.2019 00:00 55,3