Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MZLl
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: ZZZSA
Lokalita: Zlín - ZŠ Kvítkova
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 50,8
2 20.01.2019 00:00 69,8
3 21.01.2019 00:00 140,1
4 22.01.2019 00:00 119,1
5 23.01.2019 00:00 121,3
6 26.01.2019 00:00 55,1
7 30.01.2019 00:00 51,7
8 31.01.2019 00:00 66,3
9 06.02.2019 00:00 82,2
10 07.02.2019 00:00 59,1
11 08.02.2019 00:00 62,2
12 16.02.2019 00:00 53,6
13 17.02.2019 00:00 55,8
14 18.02.2019 00:00 78,2
15 19.02.2019 00:00 75,2
16 20.02.2019 00:00 60,8
17 24.02.2019 00:00 56,2
18 25.02.2019 00:00 81,5
19 26.02.2019 00:00 56,7
20 01.03.2019 00:00 58,5
21 02.03.2019 00:00 54,7
22 03.04.2019 00:00 51,3
23 04.04.2019 00:00 50,9
24 26.04.2019 00:00 58,1
25 23.10.2019 00:00 53,9
26 25.10.2019 00:00 55,8
27 31.10.2019 00:00 50,4
28 18.12.2019 00:00 53,0
29 31.12.2019 00:00 57,1