Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Kód měřicího programu: HHKSA
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 60,1
2 22.01.2019 00:00 72,5
3 23.01.2019 00:00 72,5
4 17.02.2019 00:00 62,4
5 18.02.2019 00:00 69,2
6 19.02.2019 00:00 59,0
7 25.02.2019 00:00 79,8
8 28.02.2019 00:00 51,0
9 09.04.2019 00:00 50,5
10 24.10.2019 00:00 62,5
11 18.12.2019 00:00 55,5