Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ-Ostrava
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TKAOK
Lokalita: Karviná-ZÚ
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 75,0
2 19.01.2019 00:00 73,2
3 20.01.2019 00:00 186,2
4 21.01.2019 00:00 172,0
5 22.01.2019 00:00 140,8
6 23.01.2019 00:00 59,9
7 25.01.2019 00:00 50,2
8 28.01.2019 00:00 56,4
9 30.01.2019 00:00 76,6
10 31.01.2019 00:00 57,1
11 26.02.2019 00:00 52,2
12 01.03.2019 00:00 65,4
13 02.03.2019 00:00 55,5
14 22.03.2019 00:00 55,1
15 09.04.2019 00:00 58,8
16 13.04.2019 00:00 53,1
17 26.04.2019 00:00 52,0
18 14.06.2019 00:00 50,5
19 23.10.2019 00:00 59,2
20 31.10.2019 00:00 86,0
21 25.11.2019 00:00 60,0
22 26.11.2019 00:00 73,5
23 11.12.2019 00:00 54,5
24 12.12.2019 00:00 60,2
25 13.12.2019 00:00 68,2