Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ-Ostrava
Dodavatel dat: ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Kód měřicího programu: MOLSA
Lokalita: Olomouc-Šmeralova
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 65,0
2 22.01.2019 00:00 95,0
3 23.01.2019 00:00 58,2
4 31.01.2019 00:00 64,0
5 07.02.2019 00:00 59,3
6 16.02.2019 00:00 50,1
7 17.02.2019 00:00 65,7
8 18.02.2019 00:00 76,8
9 19.02.2019 00:00 64,7
10 25.02.2019 00:00 66,4
11 23.10.2019 00:00 55,9
12 24.10.2019 00:00 60,5
13 25.10.2019 00:00 70,1
14 12.12.2019 00:00 50,0
15 17.12.2019 00:00 56,8