Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ-Ostrava
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: BBNAA
Lokalita: Brno-Masná
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 55,4
2 22.01.2019 00:00 77,8
3 23.01.2019 00:00 67,7
4 18.02.2019 00:00 64,0
5 19.02.2019 00:00 62,0
6 03.04.2019 00:00 54,6
7 26.04.2019 00:00 50,8
8 14.06.2019 00:00 53,6
9 15.06.2019 00:00 58,0
10 24.10.2019 00:00 64,7
11 25.10.2019 00:00 53,4
12 26.10.2019 00:00 50,0