Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ-Ostrava
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: BHODA
Lokalita: Hodonín
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 82,9
2 22.01.2019 00:00 96,5
3 23.01.2019 00:00 80,9
4 17.02.2019 00:00 55,1
5 18.02.2019 00:00 50,1
6 19.02.2019 00:00 57,5
7 25.02.2019 00:00 50,8
8 25.04.2019 00:00 55,2
9 26.04.2019 00:00 64,0
10 23.10.2019 00:00 54,7
11 24.10.2019 00:00 62,6
12 25.10.2019 00:00 62,5