Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MOTRO
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: ZOTMA
Lokalita: Otrokovice-město
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 78,0
2 21.01.2019 00:00 123,5
3 22.01.2019 00:00 114,7
4 23.01.2019 00:00 108,0
5 24.01.2019 00:00 53,4
6 30.01.2019 00:00 70,3
7 31.01.2019 00:00 89,8
8 06.02.2019 00:00 93,1
9 07.02.2019 00:00 65,6
10 08.02.2019 00:00 56,2
11 16.02.2019 00:00 61,4
12 17.02.2019 00:00 66,2
13 18.02.2019 00:00 94,0
14 19.02.2019 00:00 91,2
15 24.02.2019 00:00 60,5
16 25.02.2019 00:00 87,2
17 26.02.2019 00:00 52,3
18 01.03.2019 00:00 62,5
19 23.03.2019 00:00 58,7
20 09.04.2019 00:00 53,5
21 26.04.2019 00:00 55,1
22 02.09.2019 00:00 65,3
23 29.09.2019 00:00 51,1
24 30.09.2019 00:00 80,0
25 01.10.2019 00:00 72,7
26 31.12.2019 00:00 52,3