Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ, SMOva
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TOROK
Lokalita: Ostrava-Radvanice OZO
Pořadí Datum Hodnota
1 07.01.2019 00:00 53,8
2 10.01.2019 00:00 66,6
3 19.01.2019 00:00 66,8
4 20.01.2019 00:00 188,5
5 21.01.2019 00:00 174,5
6 22.01.2019 00:00 165,0
7 23.01.2019 00:00 80,2
8 25.01.2019 00:00 55,5
9 30.01.2019 00:00 73,7
10 31.01.2019 00:00 80,3
11 06.02.2019 00:00 81,2
12 08.02.2019 00:00 50,0
13 18.02.2019 00:00 72,5
14 19.02.2019 00:00 78,9
15 23.02.2019 00:00 54,2
16 24.02.2019 00:00 51,5
17 25.02.2019 00:00 62,7
18 26.02.2019 00:00 68,4
19 01.03.2019 00:00 71,7
20 02.03.2019 00:00 73,9
21 22.03.2019 00:00 62,9
22 23.03.2019 00:00 57,0
23 29.03.2019 00:00 55,7
24 13.04.2019 00:00 53,9
25 26.04.2019 00:00 56,6
26 23.10.2019 00:00 54,2
27 25.10.2019 00:00 63,0
28 31.10.2019 00:00 57,8
29 20.11.2019 00:00 60,0
30 25.11.2019 00:00 72,1
31 11.12.2019 00:00 56,5
32 12.12.2019 00:00 51,3
33 17.12.2019 00:00 50,4