Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 01.02.2020 04:27 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: CO - oxid uhelnatý
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 10000
Max. povolený počet překročení: 0
Vlastník: MOTRO
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: ZOTMA
Lokalita: Otrokovice-město
Pořadí Datum Hodnota
1 18.12.2019 17:00 10896,2