Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 19.12.2018 02:46 SEČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 2 595,2 99,5
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 BMOCA Sivice Českomorav Českomoravský cement a.s. 10 222,3 100,0
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 78 212,4 90,7
2 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 68 214,3 98,3
3 TSUNA Šunychl ČEZ ORGREZ,a.s. 58 252,6 72,5
4 BBMZA Brno-Zvonařka SMBrno Statutární město Brno 55 93,2 99,2
5 THAOA Havířov ZÚ, SMHa ZÚ-Ostrava 48 191,4 99,3
6 TOKUA Ostrava-Kunčičky ZÚ, MSK ZÚ-Ostrava 48 132,2 96,3
7 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 43 133,9 98,0
8 ZOTMA Otrokovice-město MOTRO ENVItech Bohemia s.r.o. 38 128,3 97,7
9 BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno Statutární město Brno 35 119,7 99,6
10 TNSVA Nošovice ONOS ENVItech Bohemia s.r.o. 34 187,4 85,6
11 TVRTA Vratimov ZÚ, MSK ZÚ-Ostrava 34 154,3 94,2
12 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 32 109,0 96,8
13 TOHBA Ostrava-Hrabová ZÚ, MSK ZÚ-Ostrava 28 133,1 96,5
14 SSTEM Stehelčeves ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 27 117,8 42,9
15 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 27 75,1 99,4
16 SBUSM Buštěhrad ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 25 87,0 50,9
17 SKLCM Kladno-Vrapice ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 19 108,8 50,9
18 UDROA Droužkovice ČEZ ORGREZ,a.s. 18 113,3 75,4
19 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 16 75,0 99,2
20 UMLAA Milá ČEZ ORGREZ,a.s. 14 77,8 74,7
21 KCHEM Cheb-ESKA HEL Cheb Hygienické a ekologické lab. s.r.o. 12 86,0 65,9
22 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 12 78,3 96,8
23 BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno Statutární město Brno 12 77,8 98,8
24 ULPRA Libkovice pod Řípem ČEZ ORGREZ,a.s. 11 71,7 75,6
25 UKOSA Kostomlaty pod Mileš. ČEZ ORGREZ,a.s. 9 91,8 74,8
26 MLOSA Loštice Obec Lošti ENVItech Bohemia s.r.o. 9 63,5 56,2
27 BMOKA Mokrá Českomorav Českomoravský cement a.s. 8 69,8 91,6
28 UNVDA Nová Víska u Domašína ČEZ ORGREZ,a.s. 7 68,9 72,5
29 MPHRA Hranice MHR ENVItech Bohemia s.r.o. 5 64,1 8,2
30 BMOCA Sivice Českomorav Českomoravský cement a.s. 5 62,5 100,0