Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2014, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2015 04:40 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 UNVDA Nová Víska u Domašína ČEZ ORGREZ,a.s. 2 432,4 98,8
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno Statutární město Brno 1 217,3 100,0
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 ZZLTK Zlín-Svit MZLl Ekovia 101 135,7 100,0
2 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 97 214,0 99,0
3 TSUNA Šunychl ČEZ ORGREZ,a.s. 92 220,4 97,2
4 TOROK Ostrava Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 77 250,0 99,5
5 SSTEM Stehelčeves ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 77 107,0 100,0
6 SBUSM Buštěhrad ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 71 135,5 100,0
7 MSMUK Šumperk MÚ MŠUM Ekovia 70 103,0 100,0
8 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 67 191,5 99,4
9 BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno Statutární město Brno 62 93,3 100,0
10 BBMZA Brno-Zvonařka SMBrno Statutární město Brno 54 89,1 99,0
11 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 51 90,2 100,0
12 UMLAA Milá ČEZ ORGREZ,a.s. 49 95,8 98,0
13 SKLCM Kladno-Vrapice ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n. L. 47 101,5 100,0
14 UDROA Droužkovice ČEZ ORGREZ,a.s. 37 111,6 99,1
15 EUOPA Ústí n.Orl.-Podměstí ZÚ Ústí nL ZÚ se sidlem v Ústi n/L, Centrum hyg. laboratoří 37 80,0 100,0
16 BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno Statutární město Brno 34 90,0 99,7
17 ARERK Praha 5-Řeporyje ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Usti n/L 33 130,0 97,5
18 ZOTMA Otrokovice-město MOTRO ENVItech Bohemia s.r.o. 32 164,4 99,5
19 ULPRA Libkovice pod Řípem ČEZ ORGREZ,a.s. 31 75,8 98,9
20 JZNZA Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava 26 84,4 97,8
21 UKOSA Kostomlaty pod Mileš. ČEZ ORGREZ,a.s. 26 78,1 99,1
22 KCHEM Cheb-ESKA HEL Cheb Hygienické a ekologické lab. Cheb 21 73,0 83,0
23 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 20 80,9 100,0
24 BHODA Hodonín ZÚ-Ostrava ZÚ Ostrava 18 65,4 74,8
25 JJIZM Jihlava-Znojemská ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava 16 71,0 88,2
26 ASROM Praha 10-Šrobárova SZÚ NRL pro venk. ovzduší 13 80,0 67,9
27 BBNAM Brno-Masná ZÚ-Ostrava ZÚ Ostrava 12 63,0 82,2
28 LTANM Tanvald ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec 11 87,0 97,0
29 MOLSA Olomouc-Šmeralova ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL 8 67,3 74,8
30 PPLRA Plzeň-Roudná ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň 7 63,7 99,9
31 CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. ZÚ Ústí nL ZÚ-Ústí n/L, pracoviště České Budějovice 7 63,4 100,0
32 SKOAA Kolín SAZ ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha 7 63,2 100,0
33 UNVDA Nová Víska u Domašína ČEZ ORGREZ,a.s. 7 60,5 97,8
34 HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, Centrum hyg. laboratoří 6 68,4 100,0
35 JHBSA Havl.Brod-Smetan.nám. ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava 3 55,7 99,1
36 PKLSA Klatovy soud ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň 2 59,3 100,0